Menu

Sentencja

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.

z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Pytania i odpowiedzi - Sakramenty

skrócony akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)

dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

zgoda proboszcza parafii rodziców (jeśli nie mieszkają w danej parafii, ale pragną w niej ochrzcić swoje dziecko) i rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii) – w dniu chrztu

- zaświadczenie o odbytej spowiedzi rodziców oraz rodziców chrzestnych – w dniu chrztu

W dniu chrztu rodzice i chrzestni muszą złożyć podpis w parafialnej księdze chrztu.

 • BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta; symbol nowego Stworzenia Bożego, oczyszczonego z grzechu i przyobleczonego w Chrystusa 
 • ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.
 • muszą mieć ukończone 16 lat,

 • muszą posiadać sakrament bierzmowania i być praktykującymi katolikami,

 • muszą prowadzić życie zgodnie z wiarą (np. nie mogą być w związku niesakramentalnym),

 • nie mogą mieć nałożonych kar kanonicznych,

 • nie mogą być rodzicami osoby chrzczonej oraz nie powinny być małżeństwem.

Do zawarcia sakramentu małżeństwa młodzi ludzie potrzebują następujących dokumentów:

 • akt urodzenia
 • świadectwo przyjęcia sakramentu chrztu świętego oraz sakramentu bierzmowania
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 • dowód osobisty

Tak, ale fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie do kamerowania itp. na terenie diecezji pelplińskiej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

-  Pogrzeb jest to ogół obrzędów towarzyszących grzebaniu zmarłego.

- Nie. Pogrzeb należy do SAKRAMENTALIÓW czyli czynności o charakterze religijnym zbliżone w swym znaczeniu do sakramentów, którymi Kościół posługuje się do osiągnięcia określonych skutków natury duchowej itp.

-  Pogrzeb katolicki przynależy się osobie wierzącej i praktykującej, korzystającej z sakramentów świętych.

- Zamawiający pogrzeb katolicki przynoszą z sobą akt zgonu oraz dokument namaszczenia chorych, jeżeli taki został wydany.


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
178 0.093358993530273