Menu

Sentencja

Nieustannie się módlcie!

1 Tes 5,17

Szpęgawsk

 

Powstanie i rozwój Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku  

1. Założenie i początek działalności

W 1962 roku decyzją ówczesnych władz w Szpęgawsku utworzono Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego.
Już w 1966 roku mieszkały tu 103 osoby. Przy Domu powstało też gospodarstwo pomocnicze z ogrodnictwem o powierzchnii 50 ha.
W następnych latach zaistniała potrzeba rozbudowania tej placówki, w związku z czym w latach 1974-1976 powstał kompleks budynków mieszkalno-gospodarczych. Nastąpiło zwiększenie ilości miejsc do 225.
Podniósł się standard i komfort wypoczynku. Kilka lat później przystąpiono do remontu kapitalnego dworu. Równolegle do prac remontowych w dworze przeprowadzono remonty kapitalne w pozostałych budynkach mieszkalno-gospodarczych.
Dzięki nowej ustawie z dnia 29 listopada 1990 roku zasadniczo zmienia się sytuacja pomocy społecznej.
W 1991 roku zmieniono nazwę instytucji na Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.
Następują tez dalsze korzystne zmiany dla mieszkańców. Poprawie ulegają warunki mieszkaniowe, rozszerza się oferta usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. W związku ze zmianą struktury zatrudnienia oraz stałym podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników, znacznie poprawiły się świadczone na rzecz mieszkańców usługi opiekuńcze.
Obecnie DPS posiada opracowany program naprawczy mający na celu dalszą poprawę jego funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie standaryzacji.

2. Okres II wojny światowej

“W 1939 roku wieś została zajęta przez wojska okupacyjne, baron pozostał sam w majątku, żona zaś z dziećmi wyjachała do Niemiec.
W następnym roku władze niemieckie ustanowiły nowego właściciela majątku, a baron był tylko rezydentem w dworze.”
Las Szpęgawski, będący własnością prywatną, wybrany został prze hitlerowców na miejsce zbrodni. Niemcy dokonywali masowych mordów ludności z pobliskich miast i wsi, głównie inteligencji polskiej: duchowieństwa, nauczycieli; urzędników, działaczy społecznych i politycznych. Las był również miejscem egzekucji ludzi umysłowo i psychicznie chorych z pobliskiego Szpitala Psychiatrycznego w Kocborowie, uważanych za bezwartościowych i nieproduktywnych, niepotrzebnie obciążających budżet państwa.
Niemcy, by zatrzeć ślady zbrodni, jesienią 1944 roku przystąpili do ekshumacji pomordowanych i ich zwęglania.
Przed wkroczeniem wojsk radzieckich w pierwszych dniach marca 1945 roku kuczer barona wywiózł go do Gdyni. Kilka dni później baron zmarł na atak serca.

3. Okres po II wojnie światowej

Po wyzwoleniu majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa. Część ziemi rozparcelowano pomiędzy okolicznych chłopów. Natomiast budynek dworu przeznaczono na szkołę. Powstało tu Technikum Rolnicze, które ze względu na brak naboru uczniów zostało po czterech latach rozwiązane.
Wtedy to dwór zasiedlono rodzinami wiejskimi, a zabudowania folwarczne przekazano w prywatne ręce. Po kilku latach wyprowadzono z budynku dworu jego mieszkańców, bowiem zamierzono go przeznaczyć w obiekt kolonijny.
W 1961 roku przystąpiono do remontu dworu, w którym decyzją ówczesnych władz utworzono Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych ze Schorzeniami Układu Nerwowego.

4. Grunty i park

Były folwark wraz z 67 ha gruntów stanowi gospodarstwo pomocnicze DPS-u. W gospodarstwie prowadzi się produkcję rolniczą i zwierzęcą. Produkcja roślina obejmuje prwaie wszystkie zboża, ziemniaki oraz rośliny motylkowe. Natomiast produkcja zwierzęca to hodowla tuczników na potrzeby DPS-u i sprzedaż.
Należy wspomnieć o 5 ha zabytkowego parku, który otacza dwór. Park zakomponowany został na zasadzie czterech obszernych zielonych wnętrz. Jego zieleń zróżnicowana jest wiekowo i gatunkowo. Jedno z wnętrz obsadzone jest morwą, środek ozdabia grupa kasztanowców.
W drugim wnętrzu rosną bardzo stare drzewa, a ich kompozycja przypomina cmentarz.
Dwa pozostałe piękne wnętrza niegdyś przecinała aleja topolowa, która ze względu na zły stan została w 1996 roku wycięta.
Na wyróżnienie w nich zasługują komponowane w grupach, jak dęby, klony, sosny, olchy, brzozy i buki oraz pojedyncze egzemplarze akacji białej, brzozy brodawkowej, cisa jagodowego i Jesiona wyniosłego oraz potężny białodrzew.

5. Inne

DPS wraz z gospodarstwem pomocniczym wyposażony jest w niezbędne maszyny i urządzenia. Są to m.in.: własne ujęcie wody, agregat prądotwórczy, kotły parowe, pompy, komputery, 2 samochody towarowo-osobowe oraz ciągniki, przyczepy, ładowacz, siewnik, kombajn i inne maszyny rolnicze.
Zapewniają one prawidłowe funkcjonowanie DPS-u i gospodarstwa.

 

6. Formy działalności

Formy działalności Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku wynikają z jego statutu.
Głównym zadaniem, jakie stoi przed personelem różnych specjalności to zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom. Wyraża się ona poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb niezbędnych do funkcjonowania.
Najważniejsze z nich to potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne. Opieką medyczną zajmują się zatrudnieni w DPS-ie lekarze: internista, otolaryngolog, pediatra i stomatolog.


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
142 0.096853017807007