Menu

Sentencja

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.

z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Kronika parafii

KRONIKA PARAFII POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W SWAROŻYNIE

Dzieje historyczne parafii Swarożyn

Przed powstaniem samodzielnej parafii Swarożyn należał do parafii lubiszewskiej. Chociaż w 1583 roku był już w Swarożynie kościół zbudowany przez Mikołaja Swarożyńskiego, to nie ma źródłowego potwierdzenia istnienia parafii. Ostatnia zapisana informacja o istniejącym tu kościele – kaplicy Świętej Katarzyny pochodzi z wizytacji przeprowadzonej w 1649 roku, przez biskupa Mikołaja Gniewosza. Toczone w XVII wieku wojny polsko – szwedzkie, a potniej utrata Pomorza przez Polskę w czasie I rozbioru w 1773 roku zahamowały powstawanie nowych parafii. Okres rozbiorów to próba germanizacji tych ziem. Zwalczanie wszystkiego co polskie, a także napływ ludności niemieckiej wyznania ewangelickiego. Dopiero odzyskanie przez Polskę niepodległości i wyzwolenie Pomorza w 1920 roku stworzyło ponownie klimat do usamodzielniania się.

Pierwsze oznaki do usamodzielniania się naszej parafii dostrzegamy w 1925 roku, kiedy zbudowana została kapliczka. Mieszkańcy Swarożyna zabiegali też o własny cmentarz. W 1935 roku zakupiono działkę o powierzchni 2ha z przeznaczeniem pod kościół, plebanię i cmentarz. Cmentarz został poświęcony już w kwietniu 1935 roku przez administratora lubiszewskiego Księdza Bolesława Piechowskiego. Ksiądz biskup chełmiński Wojciech Stanisław Okoniewski, doceniając pobożność i aktywność wiernych, dekretem z dnia 10 czerwca 1397 roku utworzył samodzielną stacje duszpasterską w Swarożynie, w dekanacie i powiecie tczewskim. Dekret ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 1937 roku. Na administratora nowo powołanej parafii został powołany ksiądz Józef Bystroń. Decyzja biskupa do nowej parafii zostały przydzielone wsie: Swarożyn, Wędkowy, Zabagno, Goszyn, Liniewko, Zwierzynek, Młynki, Polesie, Zduny, Waćmierz oraz Waćmierek. Początkowo parafia funkcjonowała na bazie istniejącej już kaplicy. Jako patrona parafia otrzymała św. Andrzeja Bobolę. Od lipca 1937 roku do września 1939 roku wybudowano plebanię, fundamenty kościoła i mury na wysokość 2m. Prace przy budowie kościoła przewał wybuch II wojny światowej. Przegrana przez Niemcy wojna spowodowała masowe opuszczenie Pomorza przez osadników niemieckich. Opustoszały kościół poewangielicki starosta tczewski, wraz z wybudowaniami i ziemią, przekazał w użytkowanie parafii w maju 1945 roku. Poświęcenia kościoła dokonał w dniu 1 lipca 1945 roku Ks. Franciszek Chyliński. Pierwszym powojennym administratorem parafii został ks. Stefan Adamowicz, który zadbał o sprowadzenie z kresów wschodnich relikwii patrona kościoła świętego Andrzeja Boboli. Od 10 lipca 1947 roku do parafii Swarożyn został włączony Szpęgawsk. Być może, że św. Andrzej Bobola patron męczenników natchnął Księdza Biskupa myślą o włączeniu Szpęgawska do Jego parafii, ponieważ również znalazł się na terenie parafii Las Szpęgawski. Las szczególny, bo zamordowano tu w październiku 1939 roku około 7000 polaków.

Świętem Parafii jest dzień odpustu ku trzci Patrona kościoła. Prymas Polski kardynał August Hlond nadał indult 22 kwietnia 1948 roku.

 

Budowa i odnowienia kościoła

Budowę kościoła rozpoczęto 31 sierpnia 1894 roku, a oddano do użytku 19 września 1895 roku. Do końca II wojny światowej był kościołem ewangelickim. Po przejęciu przez parafian w maju 1945 roku został odbudowany ze zniszczeń wojennych i przystosowany do wymogów kultu według wyznania katolickiego. Prace remontowe i adaptacyjne zakończono z końcem 1946 roku. Remont i naprawa urządzeń na plebanii trwała do końca 1949 roku.
W 1950 roku wyremontowano organy. A ich renowacja przeprowadzona była w latach 1958, 1969 i 1972.

Do dalszych remontów kościoła przystąpiono w 1953 roku. Na zewnątrz zostały odkopane i zaizolowane fundamenty, odnowiono rynny i wykonano rowy ściekowe. Wewnątrz odbito i położono nowy tynk do wysokości okien. W 1954 roku wnętrze kościoła zostało ozdobione polichromią. W 1961 roku został wyrównany teren wokół kościoła zbudowane zostały schody, chodnik oraz droga dojazdowa do szosy. Przed frontem kościoła wykonano murek z kamienia ciosanego. Posadzone zostały krzewy ozdobne i kwiaty. Przy plebani wybudowano mur od strony podwórza i siatką ogrodzono ogród. Nowa liturgia ustanowiona przez papieża spowodowała konieczność zmian w wystroju prezbiterium. I tak na polecenie Kurii Biskupiej z 27 kwietnia 1972 roku przystąpiono do przebudowy. W 1973 roku został ustawiony kamienny ołtarz, uroczyście konsekrowany przez biskupa ordynariusza Bernarda Czaplińskiego 11 listopada 1973 roku. Ściany prezbiterium zostały wyłożone płytą marmurową, a w czołowej ścianie zostało umieszczone tabernakulum. Wprawiony też został nowy witraż, a na jego tle ustawiona została statua św. Andrzeja Boboli.

 

Duszpasterze parafii Swarożyn

Pierwszym proboszczem parafii był ks. Józef Bystroń, powołany na administratora nowoutworzonej „stacji” duszpasterskiej z dniem 1 lipca 1937 roku, przez biskupa chełmińskiego Wojciecha Stanisława Okoniewskiego. Młody, energiczny kapłan niezwłocznie rozpoczął pozyskiwanie funduszów na cele inwestycyjne. Za jego administrowania w krótkim czasie wybudowano plebanię, fundamenty i mury kościoła na wysokość 2m. Prace budowlane przerwał wybuch II wojny światowej 1 września 1939 roku, ale nie przerwał jego posług duszpasterskich. Ks. Józef Bystroń był odważnym kapłanem. Mimo zakazowi spowiadał w języku polskim. Ostrzeżony o grożącym aresztowaniu opuścił parafię w końcu września 1940 roku.

Drugim administratorem parafii, a pierwszym po wojnie został z dniem 2 lipca 1945 roku ks. Stefan Adamowicz, repatriant z za Buga. Zadbał o sprowadzenie z Kresów Wschodnich relikwii św. Andrzeja Boboli. Ze względów zdrowotnych zrezygnował
z prowadzenia parafii w połowie października 1946 roku. Na jego miejsce 12 listopada 1946 roku został wyznaczony ks. Feliks Żelewski. Schorowany po ciężkich przeżyciach które zniszczyły mu zdrowie. Pełnił obowiązki krótko. Zmarł 3 sierpnia 1947 oku. 1 października 1947 roku administratorem parafii został ks. Feliks Piechowski. Zarządzał parafią prawie 33 lata. Początkowo jako administrator, a od 1957 roku jako proboszcz tytularny. Na 25 lecie kapłaństwa godność radcy duchownego ad honores. W 1980 roku z powodu pogarszającego się zdrowia zrezygnował z zarządzania parafią. Zmarł w 1990 roku.

Po rezygnacji ks. Feliksa Piechowskiego na proboszcza został wyznaczony z dniem 1 sierpnia 1980 roku ksiądz Jerzy Główczewski, odwołany 30 lipca 1981 roku. Kuria Biskupia mianowała na proboszcza swarożyńskiej parafii z dniem 31 lipca 1981 roku ks. Edmunda Kulasa, wikariusza parafii w Gdyni – Orłowie. Ks. Edmund Kulas przewodził parafii prawie 25 lat. Dbał o powierzone mu menie. W tym czasie wymieniony został na nowy przeciekający dach na budynku plebanii. Odnowione zostało wnętrze kościoła. Wymieniano dach na kościele i wieży. Wybudowany został również dom katechetyczny. Niedokończony ponieważ po powrocie nauczania religii w szkołach prace przy wykończeniu zostały odłożone w czasie. Ks. Edmund Kulas zmarł niespodziewanie w czasie procesji Bożego Ciała 15 czerwca 2006 roku. Od 24 czerwca 2006 roku do 19 sierpnia 2014 roku duszpasterzem naszej parafii był ks. Arkadiusz Kujawa. Od 20 sierpnia 2014 roku parafia swarożyńska, decyzją ks. Biskupa Ryszarda Kasyny, została powierzona księdzu doktorowi Piotrowi Malinowskiemu, poprzednio proboszczowi parafii w Brzeźnie Lęborskim.

KSIĘŻA PRACUJĄCY W PARAFII SWAROŻYN:

Proboszczowie:

 • Ks. Józef Bystroń 01.07.1937 do końca 09.1940
 • Ks. Stefan Adamowicz 02.07.1945 połowa 10.1946
 • Ks. Feliks Żelewski 12.11.1946 do 03.08.1947
 • Ks. Feliks Piechowski 01.10.1947 do 31.07.1980
 • Ks. Jerzy Główczewski 01.08.1980 do 30.07.1981
 • Ks. Edmund Kulas 31.07.1981 do 16.06.2006
 • Ks. Arkadiusz Kujawa 24.06.2006 do 19.08.2014
 • Ks. dr Piotr Malinowski od 20.08.2014 do……

Wikariusze:

 • Neoprezbiter Stanisław Jaworecki 1973 – 1974
 • Neoprezbiter Marian Szudrowicz 1974 – 1975
 • Ks. Roman Janeczek 1975 – 1978
 • Neoprezbiter Andrzej Goluński 1978 – 1979
 • Ks. Marek Racki 1979 – 1980

Życie religijne parafii

Do 1957 roku w naszym kościele w niedziele i święta były odprawiane dwie msze święte. Od 1957 trzy. Szczególną rolę w ożywieniu religijnym spełniały nabożeństwa eucharystyczne do Serca Jezusa, oraz Maryjne. Dużym uznaniem cieszyła się od 1948 roku praktyka poświecenia poszczególnych stanów i rodzin Sercu Jezusa. Rozwinął się też
w naszej parafii Kult Matki Bożej. Każdego roku we wszystkich miejscowościach pod Jej figurami i krzyżami odbywają się nabożeństwa majowe. Parafianie też chętnie uczestniczyli w nabożeństwach październikowych i Żywego Różańca. Już od lat pięćdziesiątych parafianie udawali się z pielgrzymkami na Jasną Górę. W dniach 22 – 23 luty 1961 roku miało miejsce nawiedzanie Kopii Obrazu Jasnogórskiego. W późniejszych latach parafianie bardzo chętnie przyjmowali niewielki obraz Matki Boskiej, poświecony na Jasnej Górze, u siebie w domach. Obraz ten przewędrował całą parafię. W 1963 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka na odpust Matki Boskiej Pocieszenia w Lubiszewie. Pielgrzymowanie do Lubiszewa stało się coroczną tradycja. Jeden raz w roku w ostatnią niedzielę września odprawiana jest msza żałobna w Lesie Szpęgawskim. W miejscu pomordowania około 7000 Polaków w tym kilkudziesięciu księży. Ma ona szczególny patriotyczny wydźwięk. Poprzedzona apelem poległych. Celebrowana przez Księdza Biskupa. Licznie uczestniczą w niej nasi parafianie. Ważną rolę katechizacji parafii odgrywają rekolekcje i misje. Misje w naszej parafii były w latach: 1948,1958, 1966, 1970, 1987, 1999, 2013. A ich odnowienia w latach 19559, 1967, 1971, 2000, 2014.

W parafii działały również stowarzyszenia religijne. Już w 1937 roku założone zostało „Ognisko Apostolstwa Modlitwy, Swarożyn”. Wznowione po wojnie 3 października 1948 roku. Liczyło 35 członków. Młodzież zapisywała się do Krucjaty Eucharystycznej „Koło Krucjaty Eucharystycznej” założone zostało 27 października 1948 roku. Obecnie w naszej parafii młodzież aktywnie działała w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Działają też kółka różańcowe.

Opracował: Mieczysław Lampkowski

 

Źródła:

1. Dekret Biskupa Chełmińskiego w sprawie utworzenia samodzielnej stacji duszpasterskiej w Swarożynie

2. 700 lat Swarożyna, autor Zofia Kratochwil

3. U św. Andrzeja Boboli w Swarożynie „Pielgrzym” 13/2002 autor: Marzenna Bławat.

 

Prace remontowe w parafii.

20 sierpnia 2014 roku, parafię w Swarożynie przejął Ksiądz doktor Piotr Malinowski. Wraz z naszym nowym proboszczem do parafii przybył ksiądz kanonik senior Ferdynand Nejranowski.

W chwili przejęcia wnętrza budynków parafii były w złym stanie. Wymagały kapitalnego remontu. Już od 25 sierpnia rozpoczęto prace przygotowawcze. Po zapoznaniu się ze stanem technicznym, na zlecenie księdza proboszcza została wykonana ekspertyza konserwatorska. Na jej podstawie, zgodnie z zaleceniami konserwatora, opracowano projekt remontu kościoła. Równocześnie podjęto prace remontowe w plebanii. Praktycznie w plebani wymieniono wszystko, od podłóg i okien po instalacje wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczne. Do połowy grudnia wyremontowano wszystkie pomieszczenia.
W kościele w tym czasie została uprzątnięta wieża, na której 9 października zamontowano carillon, oraz sterowanie dzwonami. Teren wokół kościoła został uporządkowany. Krzyż misyjny został przeniesiony w inne miejsce. Wykonano instalację elektryczną pod oświetlenie zewnętrzne kościoła. Wieczorem 30 października 2014 roku po raz pierwszy można było podziwiać oświetlony kościół. W listopadzie, zgodnie z gotowym już projektem, przystąpiono do remontu zakrystii. Zostały usunięte wszystkie przeróbki. Wymieniona instalacja elektryczna, tynki. Nowe drzwi wejściowe zostały wykonane na wzór starych z wykorzystaniem zabytkowych elementów. 21 grudnia 2014 roku Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna, w czasie wizyty duszpasterskiej poświęcił wyremontowaną zakrystię i plebanię.

W marcu 2015 roku rozpoczęte zostały prace przy wybudowanym a niedokończonym przed 20 laty, domu parafialnym.

Na dachu budynku wymieniono eternit na blacho dachówkę. Zmieniono na bardziej funkcjonalny rozkład pomieszczeń na poddaszu. Wymienione zostały wszystkie okna. Zainstalowano okna dachowe. Budynek został ocieplony i położona została nowa elewacja.

13 kwietnia rozpoczęty został I etap prac remontowych wewnątrz kościoła. Zainstalowana została całkowicie nowa instalacja elektryczna. Skute i położone zostały nowe tynki w całym kościele i ocieplono i wylano betonem posadzkę w całym kościele przygotowując pod położenie płyt marmurowych. Zgodnie z zaleceniami konserwatora, usunięte zostały wszystkie przeróbki zrobione w kościele po 1945 roku. W prezbiterium zamontowany został nowy witraż przedstawiający Świętego Andrzeja Bobolę / poświęcenia dokonał ksiądz biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel w dniu odpustu 16 maja 2015 roku /, nowe tabernakulum. W ścianach nawy głównej kościoła zainstalowano relikwiaria. Prace remontowe I etapu zostały zakończone 30 maja 2015 roku. W związku z tym, iż zaplanowane prace przedłużyły się pierwszy odpust miał miejsce na Sali gimnastycznej w budynku Szkoły w Swarożynie. Także Pierwsza Komunia święta miała miejsce w tym budynku.

05 lipca 2015 roku wznowienie prac przy domu parafialnym. Uporządkowane zostało wnętrze domu parafialnego, oraz wykonane prace przygotowawcze w piwnicy do utwardzenia posadzki. Uporządkowany został również teren pod nowy parking.

We wrześniu kontynuowane były prace przy parkingu. Ułożona została kostka granitowa na dojeździe do kościoła i plebani. Ułożony został również dojazd do Kaplicy Przedpogrzebowej.

W październiku 2015 roku wyłożone zostało wejście główne do kościoła z kostki granitowej. Ogrodzony został również parking. Naokoło ogrodzenia posadzono 100 tui.

14 listopada 2015 roku został zakończony remont Kaplicy Przedpogrzebowej. W trakcie remontu zostały wymienione drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Uzupełnione zostały tynki i wykonane prace malarskie. Cd…………………………….

 

Życie parafii po 20 sierpnia 2014 roku

Obejmując naszą parafię ksiądz proboszcz Piotr Malinowski aby wzbogacić duchowe przeżycia i wyjść naprzeciw potrzebom parafian rozpoczął starania o pozyskanie relikwii naszych wielkich świętych i błogosławionych rodaków.

Już 12 października 2014 roku otrzymaliśmy relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 27 listopada 2014 roku delegacja parafian pod przewodnictwem Księdza proboszcza odebrała w Krakowie relikwie błogosławionej Siostry Marty Wieckiej ze zgromadzenia sióstr Szarytek, oraz świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Jako pierwsze zostały uroczyście wniesione do naszej świątyni w dniu 30 listopada 2014 roku relikwie naszego Wielkiego Rodaka Świętego Jana Pawła II. W każdą następną niedziele następują uroczyste wniesienia podczas porannych mszy pozyskane relikwie naszych błogosławionych i świętych rodaków. I tak kolejno w niedzielę 7 grudnia 2014 roku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 14 grudnia 2014 roku Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. 21 grudnia wprowadzanym uroczyście relikwiom błogosławionej siostry Marty Wieckiej asystowały przybyłe na tę uroczystość z Karkowa Siostry Szarytki.

 • 21 grudnia 2014 odwiedził naszą parafię Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna, który sprawował Eucharystię i pobłogosławił wykonane prace : wyremontowaną plebanię i zakrystię. Ksiądz Biskup zapoznał się również z przebiegiem prac wokół budynków parafialnych.
 • 12 stycznia 2015 roku w naszym kościele Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna przewodniczył wizycie duszpasterskiej, zwanej kolędą dla księży dekanatu tczewskiego.
 • 02 lutego 2015 roku odwiedził nasza parafię Ksiądz Biskup doktor Piotr Krupa, który poświęcił świece dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii świętej.
 • 25 lutego 2015 roku delegacja, w skład której wchodzili parafianie oraz przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej, pod przewodnictwem księdza proboszcza, odebrała relikwie Świętego Jana Pawła II. Relikwie naszego Wielkiego Rodaka,
 • z przeznaczeniem do kaplicy DPS podczas audiencji w siedzibie Biskupów Krakowskich, uroczyście przekazał Jego Eminencja Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
 • 29 marca 2015 roku została uroczyście zaprzysiężona powołana przez Księdza Biskupa Diecezjalnego Rada Duszpasterska i Ekonomiczna naszej parafii.
 • 30 marca 2015 roku Ksiądz Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna wydaje dekret następującej treści: „Zezwalam na przechowywanie w Kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku Najświętszego Sakramentu, jednocześnie nadaje jej tytuł Świętego Jana Pawła II”.
 • 13 kwietnia 2015 roku następuje wyłączenie z użytkowania kościoła na czas remontu. W czasie remontu msze codzienne odbywały się w domu parafialnym, a niedzielne w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Swarożynie.
 • 16 maja 2015 roku Święto naszego patrona św. Andrzeja Boboli. Uroczysta Masza odpustowa pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Śmigla była odprawiana jeszcze na sali gimnastycznej (opóźniło się o dwa tygodnie planowane zakończenie I etapu remontu z powodu konieczności rozszerzenia zakresu robót). Ksiądz Biskup w czasie odwiedzin zapoznał się z przebiegiem prac remontowych, oraz poświęcił nowy witraż w prezbiterium przedstawiający sylwetkę Świętego Andrzeja Boboli.
 • 17 maj 2015 roku dzień Pierwszej Komunii Świętej dla 27 dzieci. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Swarożynie.
 • 30 maja 2015 roku. pierwsza msza święta (ślubna) odprawiana w kościele po zakończeniu I etapu remontu wnętra kościoła.
 • 02 czerwca 2015 roku zmarł niespodziewanie nasz długoletni organista Stanisław Zieliński. Pracował w naszej parafii ponad 40 lat. Pochowany 6 czerwca na cmentarzu parafialnym parafii Świętego Józefa w Tczewie.
 • 04 czerwca 2015 roku. Uroczystość Bożego Ciała. Msza święta odprawiona przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarożynie. Procesja od remizy do 4 ołtarzy zakończona w kościele.
 • 05 czerwca 2015 roku. Uroczyste wprowadzenie najświętszego Sakramentu i relikwii Świętego Jana Pawła II do kaplicy DPS w Szpęgawsku. Ksiądz Biskup Wiesław Śmigieł, po odprawieniu mszy poświęca tabernakulum, oraz umieszcza w nim Najświętszy Sakrament.
 • 01 lipca 2015 roku nowym organistą został pan Piotr Mańkowski ze Śliwin. Po raz pierwszy oficjalnie swoją grą upiększał sobotnią mszę świętą w dniu 04 lipca 2015 roku.
 • 30 sierpnia 2015 roku obyły się uroczyste dożynki parafialne. Gospodarzami dożynek było sołectwo Szpęgawsk. W niesieniu wieńca dożynkowego do kościoła asystowały Panie w strojach kociewskich z kola Gospodyń wiejskich ze Szpęgawska.
 • 20 listopada 2015 roku. Początek przygotowania parafii do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Została w kościele odprawiona I z VI mszy świętych w intencji Ojczyzny, oraz wieczornica w cyklu „Wieczorki z Historią” w Gimnazjum w Swarożynie, której inicjatorką jest Pani Anna Krykowska. Msze święte oraz wieczornice będą się odbywały w każdy trzeci piątek miesiąca aż do kwietnia 2016 roku.
 • 11 grudnia 2015 roku. Uroczyście został wprowadzony do kościoła zakupiony podczas pielgrzymki parafian do Wilna obraz Jezusa Miłosiernego. Obraz został umiejscowiony nad relikwiami Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.
 • 18 grudnia 2015 roku w naszym kościele parafialnym została odprawiona II msza święta, a w Gimnazjum II wieczorek z historią w cyklu przygotowań do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski.
 • Od 19.12.2015 do 22.12.2015 odbywały się rekolekcje adwentowe, które prowadził Ojciec Bolesław Konopka – kapucyn. Rekolekcje przygotowały parafie do wprowadzenia relikwii Świętego Ojca Pio. Uroczyste wprowadzenie relikwii Świętego Ojca Pio odbyło się w czasie mszy świętej w niedzielę 20 grudnia 2015 roku.
 • 31.01.2016r. Pierwszy raz w naszej parafii otrzymały błogosławieństwo dzieci, które przyjęły rok wcześniej chrzest. „Roczki” staną się tradycją w naszej parafii. Od stycznia 2016 roku dzieci, którym w danym miesiącu przypada rocznica chrztu będą otrzymywały takie specjalne błogosławieństwo.
 • 27.02.2016 r. W naszej parafii została odprawiona pierwszy raz msza święta w intencji małżonków i ich rodzin z okazji kolejnej piątej rocznicy ślubu. Odprawianie mszy intencyjnych i uroczyste błogosławieństwo dla jubilatów i ich rodzin, będzie kontynuowane w następnych miesiącach i stanie się tradycją w naszej parafii.
 • 15.04.2016 r. Uroczysty „Wieczorek z historią” – ostatni z cyklu 6 spotkań patriotyczno – kulturalnych odbywających się w co trzeci piątek każdego miesiąca począwszy od 20 listopada 2015 roku. Wieczorki odbywały się w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie, przygotowywane przez młodzież pod przewodnictwem pani Anny Krykowskiej. Każdy wieczorek był poprzedzony mszą świętą za ojczyznę, odprawianą w naszym kościele. Każdy wieczorek przybliżał licznym słuchaczom ważne wydarzenia z dziejów naszej Ojczyzny począwszy od Chrztu Polski w 966 roku do czasów teraźniejszych. Oprócz przedstawień historycznych odgrywanych przez młodzież gimnazjalną z naszą burzliwą historią zapoznawali nas również zaproszeni goście z Instytutu Pamięci Narodowej i znane osobistości telewizyjne. Na „Wieczorki z historią” były również pisane okolicznościowe wiersze. „Wieczorki z historią” przypomniały jak kształtowało się nasze państwo. Jaką bolesną czasem drogą przez zabory, powstania i wojny musiał przejść nasz naród. Jakich wielkich ludzi i jakich wielkich patriotów na przestrzeni wieków miała nasza Ojczyzna. Na wieczorki oprócz naszych parafian i zaproszonych gości przybywały również władze Gminy Tczew.
 • 24.06.2016 r. 60 (diamentową) rocznicę święceń kapłańskich obchodził ksiądz senior Ferdynand Nejranowski. Wydarzeniem było w naszej parafii odprawienie dziękczynnej mszy świętej za dar kapłaństwa przez szanownego jubilata. Na uroczystość przybył nasz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna, księża z naszego dekanatu, członkowie rodziny jubilata i zaproszeni goście. We mszy świętej licznie uczestniczyli również parafianie.
 • 28.08.2016 r. W tą uroczystą niedzielę odbyły się dożynki parafialne. W czasie mszy świętej odprawionej w intencji rolników dziękowano za tegoroczne plony. Gospodarzami dożynek byli parafianie ze Zdun.

Część remontowa

 • Od lutego 2016 roku wznowione zostały prace remontowe w naszym kościele. W miesiącu lutym zamontowane zostały nowe główne drzwi wejściowe zewnętrzne do kościoła, a także nowy łuk. Wymienione zostały również drzwi wewnętrzne. Przed wejściem głównym do plebanii zamontowane zostały nowe schody.

 • 13.05.2016 r. Zakończony został II etap prac remontowych w naszym kościele. Odnowione zostały łuki ceglane wewnątrz kościoła i witraże. Kościół został wymalowany. W prezbiterium położona została nowa posadzka z płyt marmurowych oraz zamontowany nowy ołtarz, ambona i nowa chrzcielnica. Odbudowane zostało tabernakulum. Do prezbiterium zakupione zostały również nowe krzesła.

Kronika 2017

 • 18.03.2017 roku poświęcony został nowo postawiony Krzyż Pamięci i Wynagrodzenia za dzieci zmarłe w próbówkach i zamordowane w łonie matki, oraz odprawiona została Masza święta w ich intencji
 • 05.04.2017 roku Czas rekolekcji Wielkopostnych. Nauki rekolekcyjne wygłaszał ksiądz doktor Krystian Wilczyński z Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku Oliwie.
 • 23.04.2017 roku poświęcona została kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Peregrynacja rozpoczęta została w Szpęgawsku. Jej celem jest pogłębienie więzi rodzinnych w szacunku dla naszej wspólnej Matki Królowej Polski. Ważna jest wspólna rodzinna modlitwa, odmówienie o godzinie 21:00 Apelu jasnogórskiego . Uwiadomienie młodemu pokoleniu jak ważna i potrzebna była wiara i modlitwy do matki Królowej naszego narodu z prośbami o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Obraz matki Boskiej Częstochowskiej będzie nawiedzał wszystkie chętne na Jego przyjęcie rodziny w naszej parafii.
 • 13.05.2017 roku w 100 letnią rocznicę Objawień Fatimskich został ustanowiony w naszej parafii Dzień Fatimski, który będzie obchodzony w każdym następnym miesiącu w rocznicę kolejnego objawienia. W tym dniu odbywa się uroczysta procesja z figurą matki Boskiej Fatimskiej niesionej przez mieszkańców miejscowości, których intencje są szczególnie polecane Matce Boskiej w modlitwach.
 • 14.05.2017 roku. Odbył się Pierwszy Parafialny Festyn Rodzinny. Festyn będzie organizowany w każdym roku w innej miejscowości naszej parafii. Pierwszy festyn odbył się w Szpęgawsku. Cel festynu którym była integracja parafian został osiągnięty. W śród parafian nawiązane zostały nowe znajomości. Wspólna dobra zabawa trwała do późnego wieczora.
 • 06.06.2017 roku została odprawiona uroczysta dziękczynna msza święta za 25 lat kapłaństwa naszego proboszcza., której przewodniczył ksiądz Biskup senior doktor Piotr Krupa. Słowo Boże wygłosił ksiądz prałat Piotr Krupiński z Kartuz. Wyjątkowej odświętnej oprawy nadała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Tczewa, oraz chór parafialny z Chojnic z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli licznie księża z tczewskiego dekanatu, przedstawiciele miejscowych władz w osobach Starosty powiatu tczewskiego, oraz Wójta Gminy Tczew. O Boże błogosławieństwo na następne lata posługi dla Księdza Proboszcza modliła się jego rodzina i przyjaciele, parafianie z Brzeźna Lęborskiego, oraz swarożyńscy parafianie. Po mszy dostojnemu jubilatowi życzenia i kwiaty złożyły dzieci, przedstawiciele Rady Parafialnej, oraz zaproszeni goście.
 • 13.06.2017 roku Dzień Fatimski wspólna modlitwa parafian przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej . Msza z uroczystą procesją dookoła kościoła. Intencje dla mieszkańców Goszyna i Szpęgawska.
 • 15.06.2017 roku. Uroczystości Bożego Ciała. Uroczysta polowa Msza Święta została odprawiona przy Remizie Strażackiej w Swarożynie. Stamtąd wyruszyła uroczysta procesja Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie i Figurą Matki Boskiej Fatimskiej ulicami Swarożyna. Procesja zakończyła się w kościele uroczystą wspólna modlitwą i błogosławieństwem.
 • 27.08.2017r. Dożynki parafialne. Gospodarz parafialnego dziękczynienia za plony – sołectwo Wędkowy.
 • 01.09.2017r. W kościele zostały umieszczone zakupione figury Świętego Antoniego oraz Świętego Michała Archanioła, a także została wykonana chorągiew Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 • 30.10.2017r. Rada Gminy Tczew podjęła uchwałę o przekazaniu za 1% wartości działki z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza parafialnego.

Część remontowa

 • W lutym 2017 roku zostały wznowione prace remontowe w domu parafialnym, a w kościele została zamontowana nowa drewniana podłoga pod ławkami. Dalsze prace wewnątrz były kontynuowane od 20 marca. Trzeci etap prac remontowych rozpoczęty został wykładaniem posadzki płytkami marmurowymi w kościele. Następnie została wykonana konserwacja drewnianego sklepienia na strychu kościoła, oraz podłóg na chórach i drewnianych elementów dekoracyjnych w całym kościele. Zostały również wytynkowane ściany przy wejściu bocznymi i zakonserwowane schody na chór. Na zewnątrz, przy wejściu do zakrystii i na dzwonnicę zamontowane zostały nowe schody.
 • 19.05.2017 roku zostały zamontowane dwie kaplice zewnętrzne i ustawione zostały odnowie figury najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz Najświętszej Marii Panny. Kaplice wykonał pan Wojciech Piekarski.
 • 04.09.2017r. Rozpoczęto dalsze prace remontowe zaplanowane na 2017 rok. W miesiącu wrześniu zerwano opaskę betonową wokół kościoła, oraz usunięta została stara darń. Cały ten teren wysypano kamykami. Dokonana została także konserwacja prospektu organowego, oraz dokończono konserwację witraży. Wykonane zostały i umieszczone we wcześniej przygotowywanych ramach kopie Stacji Drogi krzyżowej. Wykonane prace odebrała i pozytywnie zatwierdziła komisja Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków.
 • 30.10.2017r. Została wykonana odbudowa i nowe oświetlenie przy figurze Świętego Andrzeja Boboli przez pana Wojciecha Piekarskiego.

Kronika 2018

 • 26.02.2018 r. Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna zatwierdził Parafialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną. Radę Duszpasterską tworzą: Bławat Wiktor, Marchlewska Teresa, Mielcarz Alicja, Witek Paweł, Wojszko Ewa. Radę Ekonomiczną tworzą: Błaszkowski Feliks, Brzezicka Katarzyna, Ciapka Robert, Gurbowicz Marianna, Klinkusz Mirosława, Lampkowski Mieczysław, Łepek Piotr, Skonieczna Jolanta, Wagga Bożena, Witek Krzysztof, Wruk Mirosław. Rada została uroczyście zaprzysiężona 24 marca 2018r.
 • 07.04.2018 r. W kościele zamontowane oraz poświęcone zostały obrazy Świętego Jana Pawła II i Jezusa Miłosiernego. Na zakup czterech obrazów została przeprowadzona zbiórka na terenie parafii. Konserwator zabytków postawił warunek- obrazy muszą być w odpowiednio stylowych ramach. Wzrosły koszty zakupu i obramowania, które zostały pokryte przez niżej wymienionych sponsorów: Wioletę i Tomasza Czajka, Krystynę Bartelik, Genowefę i Konrada Piesik oraz Pawła Kasiarz.
 • 13.04.2018 r. W naszym kościele powieszone zostały dwa kolejne obrazy z postaciami błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i Świętego Ojca Pio. Znaczny udział w kosztach zakupu mają: Halina i Wiesław Osińscy, Wanda, Dionizy i Grzegorz Taflińscy, Jolanta i Henryk Skonieczny, Katarzyna i Sławomir Pałasz.
 • 04.05.2018 r. odbyła się w naszej parafii pasterska wizytacja Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Ksiądz Biskup zwiedził wyremontowany kościół i plebanię. Zapoznał się również z przebiegiem prac remontowych Domu Parafialnego. Ksiądz Biskup spotkał się także z władzami samorządowymi Powiatu Tczewskiego i Gminy Tczew, Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej, dyrektorami swarożyńskich szkół oraz Radą Parafialną. Odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku i spotkał się z jego mieszkańcami. Modlił się w Kaplicy Świętego Jana Pawła II. Po południu Ksiądz Biskup odwiedził nasz cmentarz parafialny i modlił się przy grobach naszych zmarłych proboszczów, a następnie udał się w odwiedziny do rodziny rolników, rodziny kilkupokoleniowej oraz chorego. Całodniowa wizytacja zakończona została uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez naszego Księdza Biskupa.
 • 09.05.2018 r. Zamontowana została pierwsza nowa ławka w rzędzie po prawej stronie od wejścia głównego.
 • 13.05.2018 r. (niedziela) odbył się w Zdunach II Piknik Rodzinny organizowany przez Rodzinę Kolpinga, Caritas naszej parafii oraz Radę Sołecką, sołtysa i Koło Gospodyń Wiejskich ze Zdun. Scenę, atrakcyjne konkursy, zabawy i zjeżdżalnię dla dzieci oraz całą oprawę zapewniła firma „Fabryka Imprezy” pana Marcina Gajewskiego.
 • 16.05.2018 r. Coroczny odpust parafialny. Mszy o godz. 11:00 przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił ksiądz prałat senior Stanisław Ceniewicz z Tczewa. O godz. 18:00 uroczystej mszy odpustowej przewodniczył ksiądz doktor Jan Doppke- dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej.
 • 25.05.2018 r. gościliśmy na terenie naszej parafii delegację ze wspólnoty Communio in Christo z Mechernich. Wspólnota ta prowadzi jedno z największych hospicjów na terenie Niemiec. W składzie delegacji był między innymi ksiądz Mathew, siostra Teresa z Niemiec i siostra Mariet z Indii. Goście byli zachwyceni naszym wyremontowanym kościołem i zadbanymi budynkami parafialnymi.
 • 30.05.2018 r. W naszym kościele zostały ustawione dwa nowe konfesjonały.
 • 31.05.2018 r. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jak co roku przy Remizie OSP została odprawiona msza święta. Po mszy odbyła się procesja ulicami Swarożyna do czterech ołtarzy, aby zanieść błogosławieństwo Pana Jezusa do naszych domów, miejsc nauki i pracy. Procesja zakończyła się błogosławieństwem w naszym kościele.
 • 06.06.2018 r. Zostały ustawione kolejne nowe ławki po lewej stronie od wejścia głównego.
 • 21.06.2018 r. Gościliśmy w naszej parafii delegację niemieckiego miasta Mechernich z Nadrenii- Westfalii. Delegację stanowili: Burmistrz wraz ze swoimi pracownikami i przedstawiciele Communio in Christo (Dom Macierzysty tej wspólnoty ma siedzibę mieście Mechernich). Delegacji niemieckiej towarzyszył Burmistrz Skarszew.
 • 24.06.2018 r. Na wszystkich mszach świętych grał goszczony przez nas zespół muzyczny Massuana. Piękna gra i śpiewane przez zespół muzyczny pieśni dodały blasku obchodzonej przez księdza kanonika seniora Ferdynanda Nejranowskiego 62 rocznicy święceń kapłańskich oraz ubogaciły nam niedzielne spotkanie z Panem Bogiem.
 • 01.08.2018 r. zamontowane zostały nowe ławki pod balkonami chóru. Zakończony został etap wymiany ławek w dolnej części kościoła.
 • 13.08.2018 r. Rozpoczęto konserwację frontowej ściany kościoła.
 • 26.08.2018 r. o godz. 9:30 odprawiona został uroczysta dożynkowa Msza święta. Gospodarzami Dożynek byli rolnicy z Waćmierza i Swarożyna.
 • 26.10.2018 r. Zakończone zostały prace związane z konserwacją południowej-frontowej ściany kościoła. W ramach konserwacji oczyszczone zostały cegły, naprawione pęknięcia. Cała ściana została na nowo wyfugowana specjalną zaprawą.

Kronika 2019

 • 27.01.2019 r. W niedzielę o godz.17:00 odbył się pierwszy parafialny koncert kolęd w naszym kościele. Oprawę techniczno-muzyczną przygotował właściciel firmy Fabryka Imprezy pan Marcin Gajewski.
 • 02.02.2019 r. W Szkole Rolniczej odbył się Piąty Bal Charytatywny organizowany przez Parafialny Zespół Caritas i Rodzinę Kolpinga. Dochód z Balu przeznaczony został na dofinansowanie letnich kolonii dla dzieci.
 • 06-08.03.2019 r. Gościliśmy w naszym kościele Ojców Redemptorystów z Warszawy, którzy prowadzili u nas Rekolekcje Wielkopostne.
 • 13.04.2019 r. Po wieczornej mszy świętej Ojcowie Franciszkanie wystawili przedstawienie pod tytułem „I każdą łzę Bóg otrze z ich oczu”. Było to odtworzenie ostatniego etapu życia świętego Maksymiliana Kolbego według zeznań i świadectw. Pełnię dramaturgii dodawały przejmujące utwory Fryderyka Chopina i Krzysztofa Pendereckiego.
 • 17.04.2019 r. Nasza parafia otrzymała błogosławieństwo od papieża Franciszka z okazji 65 rocznicy konsekracji naszego kościoła. „Ojciec Święty Franciszek udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Księdzu Proboszczowi Piotrowi Malinowskiemu i wiernym parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Swarożynie wzywając przez wstawiennictwo Matki Najświętszej obfitości łask i darów Bożych”.
 • 19.04.2019 r. Wielkopiątkowa coroczna droga krzyżowa ulicami Swarożyna.
 • 23.04.2019 r. Pielgrzymka na Litwę i po wschodnich rubieżach Polski gwarantowała uczestnikom głębokie przeżycia religijne. Msza w kaplicy bezpośrednio przed cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dawała możliwość bezpośredniego przekazania swych próśb Matce Boskiej.
 • 12.05.2019 r. odbył się w Swarożynie III Parafialny Piknik Rodzinny. Było mnóstwo atrakcji. Konkursy dla dzieci i dorosłych z ciekawymi nagrodami. Dla najmłodszych plac zabaw. Dla łasuchów wiejskie jadło i ciasta z domowych wypieków. Swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Swarożynie oraz uczniowie szkoły tańca STAKATO z Tczewa. Na zakończenie pikniku atrakcyjny występ zespołu CRISTO DANCE. Całą imprezę poprowadził pan Marcin Gajewski.
 • 16.05.2019 r. Odpust parafialny. Uroczystej mszy odpustowej przewodniczył ksiądz prałat Piotr Krupiński z Kartuz. We mszy licznie uczestniczyli kapłani z naszego dekanatu i parafianie.
 • 26-27.05.2019 r. Odbyła się pielgrzymka dzieci I Komunijnych i przedstawicieli parafii do Częstochowy, aby podziękować Matce Boskiej za dar I Komunii. 27.05. o godz. 6:00 przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił nasz ksiądz proboszcz.
 • 28.05.2019 r. został zamontowany nowy krzyż misyjny poświęcony następnego dnia przez księdza Biskupa Diecezjalnego.
 • 29.05.2019 r. msza święta, której przewodniczył ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. W czasie mszy Biskup udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z III klas gimnazjum oraz ósmych klas Szkoły Podstawowej. Po mszy świętej fotograf świeżo bierzmowanym oraz dzieciom komunijnym zrobił pamiątkowe zdjęcia z Księdzem Biskupem.
 • 20.06.2019 r. Uroczysta procesja eucharystyczna z okazji Bożego Ciała ulicami Swarożyna. Jak co roku rozpoczęta Mszą Świętą na placu przed Remizą OSP Swarożyn, a zakończona błogosławieństwem w naszym kościele.
 • 07.07.2019 r. Gościliśmy w naszym kościele księdza Piotra Lipkowskiego z Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Pelplinie. Ksiądz Piotr ubogacał nas na wszystkich mszach Słowem Bożym oraz zachęcał do wzięcia udziału w pielgrzymce kociewskiej grupy pieszej na Jasną Górę, której jest opiekunem duchowym.
 • 14.08.2019 r. Naszą parafię odwiedził Ksiądz Biskup Pomocniczy naszej diecezji doktor Arkadiusz Okroj. W czasie odwiedzin poświęcił wyremontowane Centrum Charytatywne imienia Świętego Jana Pawła II.
 • 20.08.2019 r. Rozpoczął pracę duszpasterską w naszej parafii ksiądz wikariusz Mirosław Kelman.
 • 25.08.2019 r. Uroczysta Msza Święta Dożynkowa. Gospodarzami byli rolnicy ze Zdun. Powitanie przez Radę Parafialną oraz dzieci księdza wikariusza Mirosława. Na tę okoliczność został napisany dla księdza Mirosława wiersz.
 • 29.09.2019 r. Coroczna uroczysta Msza Święta na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim. W tym roku minęła 80 rocznica tragicznych wydarzeń. Z tej okazji pomnik pomordowanych został rozbudowany. Na pniach wpisane zostały ustalone nazwiska. Uroczystej mszy przewodniczył Ksiądz Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. W Eucharystii brał udział delegat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, starostowie powiatów starogardzkiego i tczewskiego, wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, organizacji harcerskich, szkół i zakładów pracy oraz nasi parafianie.
 • 27.10.2019 r. W naszym kościele wprowadzono nowy system Świeczników Wotywnych.
 • 18.11.2019 r. Została w naszym kościele odprawiona msza święta za Ojczyznę. Uczestniczył w niej pan poseł Kacper Płażyński.
 • 01.12.2019 r. Na wszystkich mszach świętych gościliśmy franciszkanina brata Roberta z Gdyni. Brat Robert przybliżył nam trudy i wyzwania związane z pracą misyjną.

Kronika 2020

 • 26.01.2020 r. W naszym kościele po mszy świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Pomocniczego Arkadiusza Okroja odbył się II Koncert Kolęd w wykonaniu ELENI. Koncert był darem wdzięczności dla wszystkich osób, które wspierały i wykonywały prace inwestycyjno-konserwatorskie przy naszej parafii.

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
139 0.12682509422302