Menu

Sentencja

Uśmiech skraca dystans między ludźmi.

przysłowie francuskie

Urodziny Seniorów / Imieniny - spotkania miesięczne

URODZINY – SENIORZY powyżej 90 lat i od 1930 – co 5 lat do 1960 roku,
a także IMIENINY w danym miesiącu - z zaproszeniem na mszę świętą

 

Urodziny – zwyczaj uroczystego obchodzenia rocznicy dnia, w którym dana osoba przyszła na świat. Z reguły dotyczy dzieci – z tego chociażby względu, że świętowanie urodzin ludzi dorosłych może być kłopotliwe – przypomina im o niemożliwości cofnięcia czasu i powrotu do lat dziecięcych czy młodzieńczych. Na przekór temu rodzice, dziadkowie i pradziadkowie też nieraz obchodzą urodziny – np. w celu budowania dobrych relacji z dziećmi, zacieśniania więzi rodzinnych, ale i dowartościowania siebie, budzenia w sobie „dziecka”. W kochających się rodzinach (i szanujących się rodach) świętuje się – nieco paradoksalnie – urodziny seniorów – czyni się tak dla zaakcentowania szacunku i wyrażenia podziwu wobec starszej osoby i jej zasług. Niezależnie od wieku jubilata, urodziny, będące celebracją nie tylko narodzin, ale i więzi rodzinnych, powinny mieć wzniosły charakter.

Chrześcijaństwo początkowo nie akceptowało obchodzenia urodzin też z tego powodu, że postrzegało je jako święto miłości własnej. Potępiano pogański zwyczaj, obawiając się nieuzasadnionej sakralizacji wydarzeń i dopatrując się w nim grzechu pychy i próżności. Chociaż Kościoły chrześcijańskie przyzwalają na ob-chodzenie urodzin, do dziś pojawiają się teologiczne argumenty przemawiające za wyższością imienin nad urodzinami[2]. Reprezentanci Kościołów przestrzegają przed odbywającymi się niekiedy na takich uroczystościach praktykami spirytystycznymi i okultystycznymi, przed magiczną oprawą ceremonii i kultywowaniem wiary w znaki Zodiaku[3].

Katolicy od lat godzili te dwie tradycje – urodzin i imienin: rodzice bądź inni opiekunowie dawali dzieciom imię (pierwsze i / lub drugie) związane ze Świętym, którego uroczystość obchodzono w czasie bliskim narodzinom dziecka (np., jeśli syn rodził się w okolicach 24 czerwca, nadawano mu imię Jan – święty Jan Chrzciciel stawał się przez to jego patronem). Dzisiaj ta tradycja zanika – ważna pozostaje u ludzi głęboko i świadomie przeżywających swoją wiarę i pragnących przekazać ją dziecku. Nadawanie imienia Patrona dziecku rodzącemu się w czasie zbliżonym bądź tożsamym z dniem uroczystości tegoż Świętego ma charakter symboliczny (por. Łk 1, 30-31). Niekiedy bardzo ważnym czynnikiem była też tradycja rodzima.

Choć zwyczaj urodzin nie ma – jak np. w krajach protestanckich – długiej tradycji, dzieci katolickie od lat obchodzą urodziny częściej niż imieniny. Wiąże się to nie tylko z dowartościowaniem dziecka (przez całe wieki spychanego przez świat dorosłych na margines), z inspiracjami płynącymi z krajów protestanckich, ale również z rozwojem zgodnej z ewangelią filozofii personalistycznej. O akceptacji Kościoła Katolickiego dla zwyczaju obchodzenia urodzin świadczy też możliwość zamawiania Mszy św. w intencji jubilatów. Cała wspólnota modli się wówczas za świętującą swoje urodziny osobę. Ponadto warto zwrócić uwagę, że w Kościele świętowano od zawsze Urodziny Jezusa Chrystusa (Uroczystość Bożego Narodzenia 25 XII), Maryi (Uroczystość Narodzenia NMP – 8 IX), Jana Chrzciciela (Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela – 24 VI). Tradycję łączenia Bożego Narodzenia z celebracją urodzin najpiękniej wyraziła pisarka o protestanckich korzeniach – Astrid Lindgren w Dzieciach z Bullerbyn. Bohaterka-narratorka – Lisa streszcza recytowany przez siebie w czas Bożego Narodzenia wierszyk i dodaje, „że właściwie to Jezus powinien dostawać całą masę prezentów i tort. Ja też tak sądzę. A zamiast tego my dostajemy prezenty”.

W XXI wieku nastąpiło w Polsce dowartościowanie urodzin, coraz bardziej modnych wśród dzieci i młodzieży, kosztem imienin, uchodzących za staroświeckie, a rozpoznawalnych już tylko przy okazji pewnych świąt i uroczystości, takich jak: noc świętojańska, barbórka, andrzejki, mikołajki, walentynki itd. W przypadku obchodów pierwszych urodzin, tzw. „roczku” nikt już nie składa gratulacji rodzicom. Wydarzenie to traktuje się jako związane bezpośrednio z dzieckiem.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy Czcigodnych Jubilatów – w czasie kolekty można złożyć ofiarę na intencję mszy świętej. Niech to będzie kolejna inicjatywa duszpasterska w naszej Parafii, która służy budowaniu więzów rodzinnych, kultywowaniu polskiej tradycji i wzmacnia naszą wspólnotę. Niech to będzie okazja do wspólnego rodzinnego świętowania.

Po mszy świętej zapraszamy na poczęstunek do kawiarni. Będziemy szczęśliwi, jeśli w gronie Jubilatów niżej wymienionych na modlitwie będą obecni solenizanci danego miesiąca, a więc osoby obchodzące swoje imieniny.

 

TERMINY spotkań: 

Styczeń – luty 2020 – msza święta w sobotę 08.02.2020 r. - godzina 16.00, a po niej spotkanie w kawiarni parafialnej  

UWAGA!
Marzec 2020; Kwiecień 2020 ; Maj 2020 ; Czerwiec 2020 – msza święta w 6.06.2020 r. - godzina 16.30,
a po niej spotkanie 

Lipiec 2020 – msza święta w sobotę 04.07.2020 r. - godzina 16.00, a po niej spotkanie 
Sierpień 2020 – msza święta w sobotę 22.08.2020 r. - godzina 16.00, a po niej spotkanie 
Wrzesień 2020 – msza święta w sobotę 05.09.2020 r. - godzina 16.00, a po niej spotkanie 
Październik 2020 – msza święta w sobotę 03.10.2020 r. - godzina 16.00, a po niej spotkanie 

 

Urodziny seniorów

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
150 0.1013708114624